Tarieven

De tarieven van de advocaten variëren van € 150,00 tot € 250,00 per uur, te vermeerderen met 21% BTW, en zijn afhankelijk van de aard en de spoedeisendheid van de zaak, alsmede van de ervaring van de advocaat. Bij het eerste gesprek zal het tarief duidelijk worden besproken. Ook wordt zo mogelijk vooraf een inschatting van de kosten gemaakt. Indien de zaak zich er voor leent, kunnen ook vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Indien u daarvoor in aanmerking komt kan gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. De overheid betaalt dan voor u mee in de kosten. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw vermogen en het belang van de zaak. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org. In het merendeel van de gevallen zult u een eigen bijdrage verschuldigd zijn.

Mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn, dan kan het zijn dat er kosten voor uittreksels en griffierecht moeten worden betaald. Deze kosten zullen door het kantoor aan u worden doorbelast. Op www.rechtspraak.nl kunt u lezen hoeveel griffierecht u verschuldigd zult zijn.

Mediation

Het tarief van de mediator bedraagt voor iedere partij € 90,75 per uur, dit is inclusief BTW.

Mediation op basis van gefinancierde rechtsbijstand

In het geval dat u beiden voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u beiden uw eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Mocht één van de partijen wel voor een toevoeging in aanmerking komen en de andere partij niet, dan betaalt de andere partij de helft van onderstaande vaste prijzen of op basis van een uurtarief van € 90,75 per uur, inclusief BTW.

Mediation op basis van vaste prijsafspraken

Bij ons zijn de volgende tarieven van toepassing:

Tarief 1 is in totaal € 950, – inclusief BTW

Dit is de meest eenvoudige mediation en is geschikt in zaken waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn en geen sprake is van partneralimentatie. Het omvat maximaal drie gesprekken van 1, 5 uur en het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Tarief 2 is in totaal € 1400, – inclusief BTW

Dit tarief is geschikt voor mediation waarbij kinderen zijn betrokken. Het omvat maximaal drie gesprekken van 1, 5 uur en het opstellen van een echtscheidingsconvenant, een ouderschapsplan en het berekenen van een kinderbijdrage.

Tarief 3 is in totaal € 1900, – inclusief BTW

Dit tarief is geschikt voor mediation waarbij kinderen zijn betrokken en er sprake is van partneralimentatie. Het omvat maximaal drie gesprekken van 1, 5 uur en het opstellen van een echtscheidingsconvenant, een ouderschapsplan en het berekenen van een kinderbijdrage en partneralimentatie.

In het geval er nog een verzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend, dan komt daar nog een bedrag van € 500, – bij (dit is inclusief griffierechten van € 288, – en kosten uittreksels).

De medewerkers van Torenhout Advocaten & Mediators informeren u graag over de criteria.

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur