Uitkeringen

Indien iemand (tijdelijk) geen of minder inkomen heeft, bijvoorbeeld door werkloosheid, ziekte of ouderdom, kan hij of zij in aanmerking komen voor een uitkering. Iemand die een uitkering aanvraagt of ontvangt, moet aan allerlei voorwaarden en verplichtingen voldoen. Als het UWV, de gemeente of de SVB vindt dat u niet aan de voorwaarden of verplichtingen voldoet, kunnen zij uw aanvraag om een uitkering afwijzen. Ook kunnen zij uw uitkering stopzetten, een maatregel of boete opleggen, of zelfs uw uitkering terugvorderen. Zulke beslissingen hebben een grote impact. Veel mensen leggen zich hierbij neer, omdat zij denken dat de overheidsinstantie wel gelijk zal hebben of toch wel gelijk krijgt. Dit is een misvatting. Het is in dit soort gevallen verstandig dat u één van de deskundige advocaten van Torenhout Advocaten & Mediators raadpleegt voor advies of bijstand in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Heeft u vragen of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wij adviseren en procederen onder meer op de volgende gebieden:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)
 • Participatiewet (deze vervangt sinds 1 januari 2015 de WWB en deels de Wajong)
 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandewet (ANW)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur