Schulden

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. U krijgt aanmaningen of er staat een deurwaarder op de stoep.Wanneer u uw schulden niet meer kunt betalen, kunt u bij de schuldhulpverlening van uw gemeente terecht. Via een schuldhulpverlener komt u in een ‘minnelijk schuldentraject’ terecht. Als een minnelijk schuldentraject niet mogelijk is, kan met behulp van een schuldhulpverlener een verzoek tot toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden ingediend bij de rechtbank. De WSNP regelt de mogelijkheid voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot een schuldsaneringsregeling te komen met schuldeisers, zodat men op termijn weer schuldenvrij kan worden. Als uw toelating tot de minnelijke schuldsanering of de WSNP is afgewezen of wanneer de schuldsaneringsregeling of WSNP tussentijds beëindigd wordt, is het verstandig dat u een gespecialiseerde advocaat van Torenhout Advocaten & Mediators raadpleegt voor advies of bijstand in een procedure.

Heeft u vragen of wilt u graag een eerste advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wij adviseren en procederen onder meer op de volgende gebieden:

  • Gemeentelijke schuldsanering
  • WSNP

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur