Arbeid en ontslag

Binnen de werksfeer kunnen verschillende problemen ontstaan. Vaak kan een probleem tussen een werkgever en een werknemer nog worden opgelost voordat dit ontaardt in een echt conflict. Bij Torenhout Advocaten & Mediators kunt u terecht voor advies.

Ook in het geval dat er sprake is van een ontslag, kunt u bij ons terecht. Voor iedere ontslaggrond gelden namelijk verschillende regels. Zo dient er bij ontslag op staande voet sprake te zijn van een dringende reden. Wij kunnen uitleggen of er in uw geval mogelijk sprake is van een dringende reden, en namens u reageren richting de werkgever en u zo nodig bijstaan in een procedure.

In veel gevallen heeft u na 2 jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt recht op een transitievergoeding. Wij kunnen de hoogte van de ontslagvergoeding voor u berekenen en ook andere wensen, zoals verzoeken voor vrijstelling van werk bij uw werkgever neerleggen. Ook beoordelen wij voor u de door de werkgever voorgestelde vaststellingsovereenkomst, waarbij wij ook beoordelen of de werkgever de voor u geldende opzegtermijn in acht heeft genomen. Zo nodig treden wij namens u met de werkgever in onderhandeling of voeren verweer bij het UWV werkbedrijf dan wel een procedure bij de kantonrechter.

Heeft u vragen of wilt u graag een eerste advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wij adviseren en procederen onder meer op de volgende gebieden:

  • Loonvordering
  • Reorganisatie
  • Loondoorbetaling of ontslag bij ziekte
  • Concurrentiebeding
  • Re-integratie
  • Deskundigenoordeel

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur