Verblijf en expats

Het immigratierecht is voortdurend in beweging. Hoewel het lijkt dat het moeilijk is voor een buitenlander om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen, valt dat in de praktijk mee. Met name door internationale wet- en regelgeving zijn er in Nederland voor buitenlanders meer mogelijkheden om hier legaal te verblijven.
Zo kunnen ook mensen met een nationaliteit van buiten de EU een beroep doen op Europese wetgeving en Turkse onderdanen kunnen een beroep doen op het Associatieverdrag waardoor er meer mogelijkheden zijn om hier te verblijven. In sommige gevallen kunnen Turkse onderdanen die langer dan één jaar hebben gewerkt bij dezelfde werkgever in aanmerking komen voor voortgezet verblijf. Ook indien u afkomstig bent buiten de EU, kunt u op basis van gezinsleven van artikel 8 EVRM onder voorwaarden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Heeft U de Amerikaanse nationaliteit dan kunt u een beroep doen op het Amerikaanse Vriendschapsverdrag tussen beide landen.
Wij procederen niet alleen in zaken met betrekking tot gezinsvorming en gezinshereniging en inreisverboden, maar staan ook onder meer studenten bij die gestopt zijn met studeren, waardoor de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Wij adviseren hoe zij toch verder kunnen studeren in Nederland en na hun studie in Nederland kunnen verblijven.
Ook in de gevallen dat u niet voldoet aan de voorwaarden op basis van de Wet inburgering, kunnen wij u behulpzaam zijn door bijvoorbeeld bij de DUO bezwaar in te dienen en om ontheffing te verzoeken van één of meerdere onderdelen van de toets.
Voor algemene vragen op het gebied van het vreemdelingenrecht, kunt u terecht bij de IND www.ind.nl of het Juridisch Loket tel. 0900-8020. Zij verstrekken gratis advies. Voor het aanvragen van een ingewikkelde verblijfsvergunning maar ook voor het voeren van een procedure nadat er een besluit is aangekondigd dan wel genomen, kunt u terecht bij Torenhout Advocaten & Mediators. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Zij hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied en zij zijn lid van de Werkgroep vreemdelingenrecht.

Wij adviseren en procederen ook op de volgende gebieden

  • Kennismigrant
  • Tewerkstellingsvergunning
  • Paspoortwet
  • Wet arbeid vreemdelingen
  • Remigratieregeling
  • Wet op het Nederlanderschap
  • Toeristenvisum
  • MVV

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur