Huur bedrijfsruimte

Bij het huren van een bedrijfsruimte kunnen zich diverse geschillen voordoen. Zo kan een pand onzichtbare gebreken hebben, of wil de verhuurder tegen de wil van de huurder de huurovereenkomst opzeggen.Omdat er verschillende regelingen gelden voor de huur van een middenstandsbedrijfsruimte (zoals een winkel of horecapand) en overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimte), is het als huurder vaak lastig om inzicht te krijgen in uw rechten en plichten en op welke manier u het beste een geschil kunnen oplossen. Torenhout Advocaten & Mediators begrijpt dat het voor een ondernemer van groot belang is dat hij gevestigd is in een goed pand. Wij beschikken over een ruime ervaring op het gebied van het huurrecht en kunnen u daarom op een efficiënte en probleemoplossende wijze juridische bijstand bieden.

Heeft u vragen of wilt u graag een eerste advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wij adviseren en procederen onder meer op de volgende gebieden:

 • Beoordelen huurcontracten bedrijfsruimte
 • Algemene bepalingen
 • Wijziging bestemming van de huurovereenkomst
 • Beëindiging en ontbinding huurovereenkomst
 • Ontruiming
 • Oplevering van het gehuurde
 • Indeplaatsstelling
 • Gebreken
 • Achterstallig onderhoud
 • Renovatie
 • Huurprijswijzigingen
 • Huurachterstand
 • Waarborgsom
 • Overlast

Direct contact

Torenhout Advocaten
& Mediators

Lange Houtstraat 13
2511 CV Den Haag
T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Routebeschrijving

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur