Klachtenregeling

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst te bespreken met uw eigen advocaat. Die zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Als dat overleg niet tot een oplossing leidt kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Torenhout Advocaten & Mediators, mr. C. Nobel of diens plaatsvervanger.
De klachtenfunctionaris stelt u en de betrokken advocaat in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Binnen één maand nadat de klacht aan de klachtenfunctionaris is voorgelegd, ontvangen u en de betrokken advocaat een schriftelijke beslissing over de gegrondheid van de klacht.

NB Klachten moeten worden ingediend binnen drie maanden na het moment dat u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht de afhandeling van uw klacht door ons kantoor in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht binnen 12 maanden na de schriftelijke beslissing van ons kantoor op uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel: 070-3105310.

Informatie over de procedure bij de Geschillencommissie is te vinden op de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur